Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοίνωσε την προκήρυξη του Νέου Σχέδιου Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας 2021-2027, για υποβολή αιτήσεων  κρατικής χορηγίας στα πλαίσια αυτού του Σχεδίου. H υποβολή αιτήσεων άρχισε στις 17 Μάϊου 2021.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων από 18 έως 29 ετών, άνδρες από 30 έως 50 ετών και των γυναικών ηλικίας από 30 έως 55 ετών, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε επιλέξιμες οικονομικές δραστηριότητες αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, την εμπειρία, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους.

Το Ύψος Χορηγίας ανέρχεται μέχρι και στο 70% του συνολικού κόστους των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης με ανώτατο προϋπολογισμό ανά επιχείρηση τις €120,000 .Η χρηματοδότηση αφορά μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις επιλέξιμων δαπανών.

Άμεσες Επιλέξιμες Δαπάνες:

  • Αγορά εξοπλισμού
  • Αγορά κτιρίου
  • Ανέγερση/Επέκταση κτιρίου
  • Ανακαίνιση/Διαμόρφωση κτιρίων
  • Προβολή/ Προώθηση Επιχείρησης

Έμμεσες Δαπάνες

  • Άλλα έξοδα – Κατ’ αποκοπή ποσοστό επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών

Η εξειδικευμένη ομάδα του Γραφείου μας είναι σε θέση να βοηθήσει βήμα με βήμα με όλες τις διαδικασίες που χρειάζονται για την ετοιμασία και υποβολή των απαιτούμενων αιτήσεων και δικαιολογητικών για εξασφάλιση έγκρισης της αίτησης και καταβολής της χορηγίας.

Μη χάσετε την ευκαιρία και τις προοπτικές που προσφέρονται μέσω αυτού του σχεδίου!!!!

Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες και επεξηγήσεις.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Άνθος Μουσέως

Τηλ: 24 629 800

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

Ιστοσελίδα: www.gcpaudit.net