Σχέδια και επιδοτήσεις για πρόσληψη υπάλληλων του γραφείου εργασίας

Το Γραφείο Εργασίας ανακοίνωσε 5 νέα σχέδια παροχής κίνητρων για παροχή κινήτρων στους εργοδότες για πρόσληψη. Τα σχέδια αφόρουν τις πιο κάτω κατηγορίες:

 

  1. «ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΜΕΧΡΙ 29 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (NOT IN EDUCATION, EMPLOYMENT, OR TRAINING – NEETS)»
  2. «ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ»
  3. «ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΘΕΝΤΩΝ»
  4. “ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ XΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ”
  5. ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ANAΠΗΡIA.

H επιδότηση ανέρχονται στις €8,600 και κάθε υπάλληλο με όριο τους 5 υπάλληλους και συνολικά τις €43.000.

Το προσωπικό και η διεύθυνση της GCP Auditors Ltd είναι στην διάθεση σας για να σας ενημερώσει για τα σχέδια , τις πρόνοιες τους όπως επίσης να σας κατευθύνει έτσι ώστε η αίτηση σας να έχει επιτυχή κατάληξη.