ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΛΑΡΝΑΚΑ

Junior Book keeper, Office Administration
Larnaka
Posted 3 years ago

Η GCP Auditors Ltd παρέχει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών υπηρεσιών και συμβουλών στους τομείς της λογιστικής και τήρησης λογιστικών βιβλίων, λογιστικού ελέγχου και χρηματοοικονομικών εκθέσεων, φορολογικού προγραμματισμού και γνωμοδότησης, ΦΠΑ, επιχειρηματικών και οικονομικών συμβουλών, εγγραφής και διοίκησης εταιρειών και υπηρεσιών εταιρικής εκπροσώπησης.

Η GCP Auditors Ltd αναζητά να προσλάβει άμεσα ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΗ (Office administratorJunior Book keeper) με πείρα σε ελεγκτικό γραφείο

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Μέσης Εκπαίδευσης
  • Γραμματειακές σπουδές θα θεωρηθεί σαν επιπρόσθετο προσόν
  • LCCI Higher / AAT/ Πτυχίο Λογιστικής ή ισοδύναμο προσόν
  • Τουλάχιστον 2-3 χρόνια πρακτική πείρα σε ελεγκτικό γραφείο
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Ελληνικών
  • Πολύ καλή γνώση λογιστικών και ελεγκτικών προγραμμάτων
  • Άριστη γνώση Microsoft Office

 

Καθήκοντα :

 

  • Οργάνωση και διεκπεραίωση γραφειακών εργασιών
  • Καταχώρηση λογιστικών βιβλίων πελατών του Γραφείου
  • Επικοινωνία με πελάτες του Γραφείου και με αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες

 

 

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα πιο πάνω προσόντα, μπορούν να προωθήσουν το βιογραφικό τους με απόλυτη εχεμύθεια μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου στην πιο κάτω διεύθυνση:

 

GCP Auditors Ltd

5, Griva Digeni Str.,

4th Floor,Office 401

6030 Larnaca, Cyprus

Tel:     (+357) 24 629 800

Fax:    (+357) 24 629 801

Email:   [email protected]

Website: www.globalconsultantgroup.net

Στους επιτυχόντες υποψηφίους προσφέρεται εξαιρετικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με την πείρα και προσόντα.

Apply Online