Η GCP Auditors Ltd παρέχει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών υπηρεσιών και συμβουλών στους τομείς της λογιστικής και τήρησης λογιστικών βιβλίων, λογιστικού ελέγχου και χρηματοοικονομικών εκθέσεων, φορολογικού προγραμματισμού και γνωμοδότησης, ΦΠΑ, επιχειρηματικών και οικονομικών συμβουλών, εγγραφής και διοίκησης εταιρειών και υπηρεσιών εταιρικής εκπροσώπησης. Η GCP Auditors Ltd αναζητά να προσλάβει άμεσα ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΗ (Office […]

Read More